abcmilosci.pl

07 października 2018

6 października 2018 r. Fundacja „Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego” świętowała 20-lecie swojej działalności.Uroczystość odbyła się w domu Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie znajduje się siedziba Fundacji. Mszy świętej rozpoczynającej obchody przewodniczył ks. Marek Uzdowski, proboszcz Parafii św. Wacława, na terenie której znajduje się dom związany z osobą Prymasa Tysiąclecia. W homilii podkreślił znaczenie osoby Stefana kard. Wyszyńskiego oraz tego miejsca dla mieszkańców parafii, ale i całego Narodu.

Uczestnicy wysłuchali konferencji pani prof. Krystyny Czuby (wykładowca UKSW oraz WSKSiM w Toruniu, świadek życia Prymasa Wyszyńskiego) na temat „Ojczyzna w życiu i nauczaniu Stefana kard. Wyszyńskiego”, jako że uroczystość wpisuje się również w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród gości byli związani z działalnością Fundacji, wolontariusze, przyjaciele i ofiarodawcy, a także parafianie (na czele z ks. Krzysztofem Mikołajkiem), którzy aktywnie włączyli się w organizację przedsięwzięcia. 

Podczas spotkania wysłuchano kilkuminutowego nagrania głosu samego Ks. Prymasa, który przedstawił koncepcję narodu w perspektywie duchowej, zmienności czasów i pokoleń, podkreślając potrzebę szacunku dla ojczystego języka i tradycji, ale i poszczególnych ludzi. Postawa chrześcijańska wymaga pokory i miłości, spojrzenia na człowieka z perspektywy samego Boga oraz wzajemnego zrozumienia, co sprzyja budowaniu jedności w ojczyźnie. 

Na koniec zebrani obejrzeli prezentację na temat Ks. Wacława Karłowicza, pierwszego proboszcza Parafii św. Wacława, człowieka i kapłana niezwykle zasłużonego dla naszej ojczyzny. Prezentacja została przygotowana przez obecnych na spotkaniu panią Sylwię Domańską z DK Wygoda oraz pana Marka Jarzęckiego z Rady Dzielnicy Rembertów. Uczestnikom i współorganizatorom spotkania serdecznie dziękujemy!

20-lecie Fundacji