MARS to uroczy, zabytkowy domek na skarpie w dzielnicy Rembertów na warszawskiej Wygodzie. Zbudowany w latach dwudziestych XX wieku, zakupiony w 1957 roku, został pierwszym, macierzystym domem Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, świeckiej wspólnoty osób konsekrowanych, których współzałożycielem i ojcem duchowym był bł. kard. Stefan Wyszyński. Nazwa pochodzi od nazwy ulicy Marsa i taka nazwa widnieje w pismach Kard. Wyszyńskiego i tradycji wspólnoty.
Dom jest miejscem, w którym w latach 1957-1969 często bywał Ks. Prymas, tutaj głosił Słowo Boże dla wspólnoty Instytutu, tutaj powstało wiele jego duchowych konferencji głoszonych podczas rekolekcji i dni skupienia. Miejsce w dalszym ciągu jest naznaczone obecnością Błogosławionego - kaplica, w której sprawował Najświętszą Ofiarę, a w niej jego osobisty klęcznik, relikwie, wystrój wnętrza jak za czasów jego obecności. Obok, w pokoju Ks. Prymasa - jak przed laty - meble, pamiątki po Ojcu, w stanie niezmienionym. Kontakt z miejscem wprowadza nutę refleksji i zadumy, napełnia pokojem.
Otoczenie domu jest pełne zieleni, stanowi dobry klimat do fizycznego i duchowego odpoczynku.
Na Marsie co miesiąc świętowane są I soboty z Maryją i Prymasem Tysiąclecia, to dzień otwarty dla odwiedzających, a także okazja do osobistej i wspólnej modlitwy. Można odwiedzić to miejsce indywidualnie lub organizując wyjazd grupowy po uprzednim umówieniu z przedstawicielami Fundacji.
Fundacja Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego zgodnie z działalnością statutową wspiera działania Marsa, prowadzi prace na rzecz dostosowania miejsca dla odwiedzających.

abcmilosci.pl

Cele statutowe fundacja realizowała dotychczas, organizując archiwizacje tekstów, zdjęć, nagrań filmów, pamiątek związanych z osobą Prymasa Tysiąclecia. Włączała się także w organizowanie sesji, konkursów (współorganizowała ogólnopolski konkurs wiedzy o osobie i nauczaniu Stefana Kard. Wyszyńskiego), wystaw,  koncertów, promocji pozycji wydawniczych dotyczących Prymasa Tysiąclecia. Uczestniczyła w wyposażaniu i prowadzeniu ośrodków duchowości Księdza Prymasa.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Realizuje programy

ze środków pochodzących z darowizn

na cele statutowe oraz odpłatnej działalności statutowej.

 

Dane
KRS  0000179437
REGON  01328378100000
NIP 525-21-36-865
 

 

 

Małgorzata Wojewoda, prezes Zarządu

Diana Samoraj, członek Zarządu

Dorota Pawlas, członek Zarządu

 

  Celem Fundacji "Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego"

jest zabezpieczanie

i przekazywanie dziedzictwa religijnego i kulturowego Prymasa Tysiąclecia, podkreślanie wartości religijnych, patriotycznych, narodowych

i społecznych zawartych

w jego nauczaniu. 

Realizuje programy przeciwdziałające zagrożeniom moralnym, otacza troską miejsca związane z osobą Kardynała Wyszyńskiego.

 

 

 

Fundacja „Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego”została powołana statutem

w 1998 r., wpisana do Rejestru Fundacji

przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy

XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy.

Organem reprezentującym Fundację jest Zarząd.

Miejscem działania Fundacji

jest teren Polski.

Siedziba mieści się

w Warszawie.

 

 

Rozpowszechniamy nauczanie  Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wspieramy programy oparte na nauczaniu Prymasa Tysiąclecia

 

AKTUALNE DZIAŁANIA

  • Planszowa gra edukacyjna ABC MIŁOŚCI

  • Remont i wyposażenie SALI SPOTKAŃ

  • Udział w organizacji I SOBÓT MIESIĄCA Z MARYJĄ I PRYMASEM TYSIĄCLECIA 

  • Współpraca z Instytutem Prymasa Wyszyńskiego

  • Adaptacja domu Instytutu i otoczenia - nowy projekt w trakcie realizacji

Fundacja