MARS to uroczy, zabytkowy domek na skarpie w dzielnicy Rembertów na warszawskiej Wygodzie. Zbudowany w latach dwudziestych XX wieku, zakupiony w 1957 roku, został pierwszym, macierzystym domem Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, świeckiej wspólnoty osób konsekrowanych, których współzałożycielem i ojcem duchowym był bł. kard. Stefan Wyszyński. Nazwa pochodzi od nazwy ulicy Marsa i taka nazwa widnieje w pismach Kard. Wyszyńskiego i tradycji wspólnoty.
Dom jest miejscem, w którym w latach 1957-1969 często bywał Ks. Prymas, tutaj głosił Słowo Boże dla wspólnoty Instytutu, tutaj powstało wiele jego duchowych konferencji głoszonych podczas rekolekcji i dni skupienia. Miejsce w dalszym ciągu jest naznaczone obecnością Błogosławionego - kaplica, w której sprawował Najświętszą Ofiarę, a w niej jego osobisty klęcznik, relikwie, wystrój wnętrza jak za czasów jego obecności. Obok, w pokoju Ks. Prymasa - jak przed laty - meble, pamiątki po Ojcu, w stanie niezmienionym. Kontakt z miejscem wprowadza nutę refleksji i zadumy, napełnia pokojem.
Otoczenie domu jest pełne zieleni, stanowi dobry klimat do fizycznego i duchowego odpoczynku.
Na Marsie co miesiąc świętowane są I soboty z Maryją i Prymasem Tysiąclecia, to dzień otwarty dla odwiedzających, a także okazja do osobistej i wspólnej modlitwy. Można odwiedzić to miejsce indywidualnie lub organizując wyjazd grupowy po uprzednim umówieniu z przedstawicielami Fundacji.
Fundacja Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego zgodnie z działalnością statutową wspiera działania Marsa, prowadzi prace na rzecz dostosowania miejsca dla odwiedzających.

abcmilosci.pl

Fundacja "Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego"

ul. Marsa 61, 04-242 Warszawa

fundacja@abcmilosci.pl      

www. abcmilosci.pl

Darowizna

Zrealizowane cele dzięki indywidualnym Darczyńcom w 2023 roku:

  • Namalowany obraz Prymasa Wyszyńskiego do marsowej kaplicy 

  • Przygotowanie miejsca w kaplicy do umieszczenia obrazu

Wszystkim Darczyńcom z serca dziękujemy!

 

Aktualnie: 

Przygotowujemy otoczenie domu dla odwiedzających. Potrzebne prace budowlano-remontowe można wesprzeć darowizną na podany nr konta, tytułem: Mars

Dotacja

FUNDACJA DZIEDZICTWO

STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

 

UL. MARSA 61, 04-242 WARSZAWA

 

BANK PKO 

Nr konta: PKO SA 35 1240 6218 1111 0000 4609 1682

 

Darowizna

Darowiznę na CELE STATUTOWE Fundacji można wpłacić na konto poniżej.

Kwotę w wysokości nie większej niż 6 % dochodu można uwzględnić w rozliczeniach podatkowych 

z tytułu darowizny na cele kultu religijnego.

Rozpowszechniamy nauczanie  Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wspieramy programy oparte na nauczaniu Prymasa Tysiąclecia

 

AKTUALNE DZIAŁANIA

  • Planszowa gra edukacyjna ABC MIŁOŚCI

  • Remont i wyposażenie SALI SPOTKAŃ

  • Udział w organizacji I SOBÓT MIESIĄCA Z MARYJĄ I PRYMASEM TYSIĄCLECIA 

  • Współpraca z Instytutem Prymasa Wyszyńskiego

  • Adaptacja domu Mars i otoczenia 

 

Prosimy o Twoje wsparcie!

 
 
1,5 % podatku
Od nowego roku 2024 można dokonać odliczeń 1,5% podatku
na Fundację Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 

Akcja powiodła się dzięki Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym, która podjęła z nami współpracę w tym zakresie

i w przyszłości będzie przekazywać zebrane dla nas środki.  Podczas wypełniania formularza PIT wystarczy wpisać KRS 0000270261 oraz cel szczegółowy: Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego 14186

lub skorzystać z linku:

https://fsmm.pl/14186/dziedzictwo_kardynala_wyszynskiego