MARS to uroczy, zabytkowy domek na skarpie w dzielnicy Rembertów na warszawskiej Wygodzie. Zbudowany w latach dwudziestych XX wieku, zakupiony w 1957 roku, został pierwszym, macierzystym domem Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, świeckiej wspólnoty osób konsekrowanych, których współzałożycielem i ojcem duchowym był bł. kard. Stefan Wyszyński. Nazwa pochodzi od nazwy ulicy Marsa i taka nazwa widnieje w pismach Kard. Wyszyńskiego i tradycji wspólnoty.
Dom jest miejscem, w którym w latach 1957-1969 często bywał Ks. Prymas, tutaj głosił Słowo Boże dla wspólnoty Instytutu, tutaj powstało wiele jego duchowych konferencji głoszonych podczas rekolekcji i dni skupienia. Miejsce w dalszym ciągu jest naznaczone obecnością Błogosławionego - kaplica, w której sprawował Najświętszą Ofiarę, a w niej jego osobisty klęcznik, relikwie, wystrój wnętrza jak za czasów jego obecności. Obok, w pokoju Ks. Prymasa - jak przed laty - meble, pamiątki po Ojcu, w stanie niezmienionym. Kontakt z miejscem wprowadza nutę refleksji i zadumy, napełnia pokojem.
Otoczenie domu jest pełne zieleni, stanowi dobry klimat do fizycznego i duchowego odpoczynku.
Na Marsie co miesiąc świętowane są I soboty z Maryją i Prymasem Tysiąclecia, to dzień otwarty dla odwiedzających, a także okazja do osobistej i wspólnej modlitwy. Można odwiedzić to miejsce indywidualnie lub organizując wyjazd grupowy po uprzednim umówieniu z przedstawicielami Fundacji.
Fundacja Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego zgodnie z działalnością statutową wspiera działania Marsa, prowadzi prace na rzecz dostosowania miejsca dla odwiedzających.

abcmilosci.pl

02 stycznia 2024

Dom Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie zwany Marsem to miejsce pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz miejsce, do którego przybywa wiele osób zainteresowanych postacią Błogosławionego, a także potrzebujących duchowego i fizycznego odpoczynku. Fundacja "Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego", której siedziba mieści się w tym budynku, działa na rzecz udostępniania obiektu zainteresowanym. W domu i otoczeniu odbywają się spotkania, dlatego miejsce zostało zaadoptowane do potrzeb odwiedzających. W 2023 roku w ramach projektu „Adaptacja i modernizacja domu Dziedzictwa Prymasa Wyszyńskiego” otoczenie obiektu zostało przygotowane tak, aby służyło przybywającym gościom. Pod słynnym dębem, gdzie siadał Ks. Prymas, będzie już możliwość organizowania spotkań. Ogrodzenie zniszczone podczas budowy wiaduktu także już zostało odbudowane. Obiekt został częściowo zmodernizowany w części nieobjętej ochroną zabytków, co ułatwi korzystanie z niego naszym gościom. Wykonano również projekty dalszej budowy i zagospodarowania terenu. Wszystkie przeprowadzone prace zawdzięczamy Instytutowi Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, który w ramach programu Fundusz Patriotyczny 2023 sfinansował nasz projekt.

W miarę możliwości finansowych w otoczeniu budynku będą prowadzone dalsze prace, o czym będziemy Państwa informować. Pilną potrzebą jest remont schodów na skarpie przed budynkiem. Po kilkudziesięciu latach po przebudowie otoczenia schody uległy zniszczeniu. Osoby, które zechciałyby wesprzeć nasze prace remontowe zachęcamy do wpłaty darowizny na konto Fundacji tytułem: remont Marsa.

 

FUNDACJA DZIEDZICTWO STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

UL. MARSA 61, 04-242 WARSZAWA

Nr konta: PKO SA 35 1240 6218 1111 0000 4609 1682

 

Adaptacja i modernizacja domu Dziedzictwa Prymasa Wyszyńskiego