abcmilosci.pl

06 października 2019

 

 

Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się

7 czerwca 2020 r.

w Warszawie. Ustaloną przez Stolicę Apostolską datę beatyfikacji

podał metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Stolica Apostolska na legata papieskiego promulgującego dekret

beatyfikacyjny wyznaczyła kard. Angelo Becciu – prefekta

Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Jednocześnie archidiecezja warszawska uruchomiła  stronę

internetową poświęconą uroczystości pod adresem www.prymaswyszynski.pl

Beatyfikacja