Brońmy życia!

Na tle toczących się dyskusji o życiu ludzkim nie sposób zapomnieć słów Prymasa Tysiąclecia kierowanych do polskiego Narodu. Ten, który kochał człowieka, pragnął dla niego szczęścia, a wiedząc, że niejednokrotnie błądzi, jak dobry ojciec napominał o poszanowaniu życia. Słowa Wielkiego Prymasa w dzisiejszym świecie okazują się niezwykle aktualne:

- Ludzie szukają łatwych i szybkich rozwiązań, aby ułatwić życie: sobie, swojemu narodowi, społeczeństwu czy też jednostkom - mówił. - Skłonni są niekiedy argumentem drugorzędnym usprawiedliwiać zbrodnię przeciwko człowiekowi i prawu do życia. A przecież sam Bóg ustala hierarchię! Naprzód - "Nie zabijaj", potem "-Nie cudzołóż", a jeszcze później - "Nie kradnij". Naprzód wartość życia, a potem wartości i dobra materialne, które są naszą własnością. Dlatego, aby ratować dobra materialne, osiągnięcia fizyczne, doczesny program ekonomiczno-gospodarczy, nie wolno przeskakiwać tej hierarchii, bo zawsze to będzie kosztem człowieka. Tymczasem nie istnieje żadna racja, dla której wolno byłoby zabić bezbronnego i niewinnego człowieka: ani racja ekonomiczna, ani "państwowa racja stanu" - żadna! (...)

 

Czy uwierzyliśmy Ojcu Narodu, który nie szczędził swojego zdrowia i życia, aby bronić naszej wiary? 

 

 

 

 

22 kwietnia 2020

abcmilosci.pl