MARS to uroczy, zabytkowy domek na skarpie w dzielnicy Rembertów na warszawskiej Wygodzie. Zbudowany w latach dwudziestych XX wieku, zakupiony w 1957 roku, został pierwszym, macierzystym domem Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, świeckiej wspólnoty osób konsekrowanych, których współzałożycielem i ojcem duchowym był bł. kard. Stefan Wyszyński. Nazwa pochodzi od nazwy ulicy Marsa i taka nazwa widnieje w pismach Kard. Wyszyńskiego i tradycji wspólnoty.
Dom jest miejscem, w którym w latach 1957-1969 często bywał Ks. Prymas, tutaj głosił Słowo Boże dla wspólnoty Instytutu, tutaj powstało wiele jego duchowych konferencji głoszonych podczas rekolekcji i dni skupienia. Miejsce w dalszym ciągu jest naznaczone obecnością Błogosławionego - kaplica, w której sprawował Najświętszą Ofiarę, a w niej jego osobisty klęcznik, relikwie, wystrój wnętrza jak za czasów jego obecności. Obok, w pokoju Ks. Prymasa - jak przed laty - meble, pamiątki po Ojcu, w stanie niezmienionym. Kontakt z miejscem wprowadza nutę refleksji i zadumy, napełnia pokojem.
Otoczenie domu jest pełne zieleni, stanowi dobry klimat do fizycznego i duchowego odpoczynku.
Na Marsie co miesiąc świętowane są I soboty z Maryją i Prymasem Tysiąclecia, to dzień otwarty dla odwiedzających, a także okazja do osobistej i wspólnej modlitwy. Można odwiedzić to miejsce indywidualnie lub organizując wyjazd grupowy po uprzednim umówieniu z przedstawicielami Fundacji.
Fundacja Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego zgodnie z działalnością statutową wspiera działania Marsa, prowadzi prace na rzecz dostosowania miejsca dla odwiedzających.

abcmilosci.pl

01 października 2020

Przed kilkoma tygodniami ogłosiliśmy konkurs na najciekawsze listy do Prymasa Wyszyńskiego. Okazuje się, że przeniesienie się do czasów więzienia Księdza Prymasa nie było dla dzieci trudne - co więcej, że niektóre doskonale znają jego osobę i potrafią pięknie pisać. Otrzymaliśmy wiele listów, wszystkie bardzo ciekawe i za wszystkie serdecznie dziękujemy zarówno dzieciom, jak i ich opiekunom, szczególnie katechetom, którzy umożliwili im udział w konkursie.

Wkrótce wyłonimy zwycięzców, jednak wszystkie dzieci otrzymają nagrody.

Nagrody wyślemy pocztą na podane adresy szkół. Prosimy o podanie adresów do wysyłki, jeśli w mailach nie zostały uwzględnione.

Wydrukowane listy dzieci umieścimy na naszej stronie internetowej - tylko te, na które opiekunowie w imieniu uczniów wyrazili zgodę.

 

Czekamy na finał konkursu!