abcmilosci.pl

30 października 2020

 

Drodzy uczestnicy, konkurs na najciekawszy „List do Prymasa Wyszyńskiego w więzieniu” został rozstrzygnięty. Otrzymaliśmy wiele listów, wszystkie wspaniałe. Do szkół, które zgłosiły wasze prace na czele z nauczycielami wysłaliśmy nagrody. Tak jak obiecaliśmy, nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy, a niektóre prace otrzymały dodatkowo nagrody specjalne.

Zapewne nie oddaje to trudu i zaangażowania, które podjęli wszyscy piszący listy. Wszystkim składamy serdeczne gratulacje i wyrażamy podziw dla zrozumienia sytuacji uwięzionego Prymasa, empatii, szukania dróg pocieszenia, a także dużej wiedzy na temat jego życia i służby w Kościele.

Niektóre prace nawiązywały do aktualnej sytuacji, w innych zadawaliście pytania. Postaramy się na nie odpowiedzieć, wykorzystując słowa samego adresata zawarte w jego nauczaniu. Zaprosimy także do pomocy jego współpracowników, którzy znali go bardzo blisko i mogliby udzielić takich odpowiedzi zgodnie z wyznawanymi przez Księdza Prymasa wartościami. Odpowiedzi z biegiem czasu zamieścimy na naszej stronie internetowej. Na naszej stronie znajdą się również listy tych, którzy wyrazili na to zgodę. Zapraszamy do śledzenia aktualności.

Pozostaje mi życzyć Wam zdrowia w trudnym dla nas czasie i powrotu do normalnego trybu nauki. Ufamy, że Prymas Wyszyński wyprosi nam u Pana Boga tę łaskę.

 

Małgorzata Wojewoda

Prezes Zarządu Fundacji

Do uczestników konkursu