MARS to uroczy, zabytkowy domek na skarpie w dzielnicy Rembertów na warszawskiej Wygodzie. Zbudowany w latach dwudziestych XX wieku, zakupiony w 1957 roku, został pierwszym, macierzystym domem Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, świeckiej wspólnoty osób konsekrowanych, których współzałożycielem i ojcem duchowym był bł. kard. Stefan Wyszyński. Nazwa pochodzi od nazwy ulicy Marsa i taka nazwa widnieje w pismach Kard. Wyszyńskiego i tradycji wspólnoty.
Dom jest miejscem, w którym w latach 1957-1969 często bywał Ks. Prymas, tutaj głosił Słowo Boże dla wspólnoty Instytutu, tutaj powstało wiele jego duchowych konferencji głoszonych podczas rekolekcji i dni skupienia. Miejsce w dalszym ciągu jest naznaczone obecnością Błogosławionego - kaplica, w której sprawował Najświętszą Ofiarę, a w niej jego osobisty klęcznik, relikwie, wystrój wnętrza jak za czasów jego obecności. Obok, w pokoju Ks. Prymasa - jak przed laty - meble, pamiątki po Ojcu, w stanie niezmienionym. Kontakt z miejscem wprowadza nutę refleksji i zadumy, napełnia pokojem.
Otoczenie domu jest pełne zieleni, stanowi dobry klimat do fizycznego i duchowego odpoczynku.
Na Marsie co miesiąc świętowane są I soboty z Maryją i Prymasem Tysiąclecia, to dzień otwarty dla odwiedzających, a także okazja do osobistej i wspólnej modlitwy. Można odwiedzić to miejsce indywidualnie lub organizując wyjazd grupowy po uprzednim umówieniu z przedstawicielami Fundacji.
Fundacja Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego zgodnie z działalnością statutową wspiera działania Marsa, prowadzi prace na rzecz dostosowania miejsca dla odwiedzających.

abcmilosci.pl

30 października 2020

 

Drodzy uczestnicy, konkurs na najciekawszy „List do Prymasa Wyszyńskiego w więzieniu” został rozstrzygnięty. Otrzymaliśmy wiele listów, wszystkie wspaniałe. Do szkół, które zgłosiły wasze prace na czele z nauczycielami wysłaliśmy nagrody. Tak jak obiecaliśmy, nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy, a niektóre prace otrzymały dodatkowo nagrody specjalne.

Zapewne nie oddaje to trudu i zaangażowania, które podjęli wszyscy piszący listy. Wszystkim składamy serdeczne gratulacje i wyrażamy podziw dla zrozumienia sytuacji uwięzionego Prymasa, empatii, szukania dróg pocieszenia, a także dużej wiedzy na temat jego życia i służby w Kościele.

Niektóre prace nawiązywały do aktualnej sytuacji, w innych zadawaliście pytania. Postaramy się na nie odpowiedzieć, wykorzystując słowa samego adresata zawarte w jego nauczaniu. Zaprosimy także do pomocy jego współpracowników, którzy znali go bardzo blisko i mogliby udzielić takich odpowiedzi zgodnie z wyznawanymi przez Księdza Prymasa wartościami. Odpowiedzi z biegiem czasu zamieścimy na naszej stronie internetowej. Na naszej stronie znajdą się również listy tych, którzy wyrazili na to zgodę. Zapraszamy do śledzenia aktualności.

Pozostaje mi życzyć Wam zdrowia w trudnym dla nas czasie i powrotu do normalnego trybu nauki. Ufamy, że Prymas Wyszyński wyprosi nam u Pana Boga tę łaskę.

 

Małgorzata Wojewoda

Prezes Zarządu Fundacji

Do uczestników konkursu