MARS to uroczy, zabytkowy domek na skarpie w dzielnicy Rembertów na warszawskiej Wygodzie. Zbudowany w latach dwudziestych XX wieku, zakupiony w 1957 roku, został pierwszym, macierzystym domem Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, świeckiej wspólnoty osób konsekrowanych, których współzałożycielem i ojcem duchowym był bł. kard. Stefan Wyszyński. Nazwa pochodzi od nazwy ulicy Marsa i taka nazwa widnieje w pismach Kard. Wyszyńskiego i tradycji wspólnoty.
Dom jest miejscem, w którym w latach 1957-1969 często bywał Ks. Prymas, tutaj głosił Słowo Boże dla wspólnoty Instytutu, tutaj powstało wiele jego duchowych konferencji głoszonych podczas rekolekcji i dni skupienia. Miejsce w dalszym ciągu jest naznaczone obecnością Błogosławionego - kaplica, w której sprawował Najświętszą Ofiarę, a w niej jego osobisty klęcznik, relikwie, wystrój wnętrza jak za czasów jego obecności. Obok, w pokoju Ks. Prymasa - jak przed laty - meble, pamiątki po Ojcu, w stanie niezmienionym. Kontakt z miejscem wprowadza nutę refleksji i zadumy, napełnia pokojem.
Otoczenie domu jest pełne zieleni, stanowi dobry klimat do fizycznego i duchowego odpoczynku.
Na Marsie co miesiąc świętowane są I soboty z Maryją i Prymasem Tysiąclecia, to dzień otwarty dla odwiedzających, a także okazja do osobistej i wspólnej modlitwy. Można odwiedzić to miejsce indywidualnie lub organizując wyjazd grupowy po uprzednim umówieniu z przedstawicielami Fundacji.
Fundacja Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego zgodnie z działalnością statutową wspiera działania Marsa, prowadzi prace na rzecz dostosowania miejsca dla odwiedzających.

abcmilosci.pl

03 sierpnia 2022

28 lipca 2022 w domu Instytutu Prymasa Wyszyńskiego przy ul. Marsa w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Dzień z Błogosławionym Prymasem Tysiąclecia. Współorganizatorem cyklicznych spotkań, które odbywają się 28 dnia miesiąca jest Fundacja Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W spotkaniu wzięły udział osoby zaprzyjaźnione z Instytutem, ale i takie, które po raz pierwszy odwiedziły to miejsce, m.in. członkowie wspólnoty modlitewnej jednej z warszawskich parafii, Dzieci Maryi oraz indywidualni goście.

Celem spotkań jest nie tylko poznanie miejsca i duchowego dziedzictwa Księdza Prymasa – to także okazja do pogłębionej modlitwy i duchowej refleksji. Podczas sprawowanej Mszy świętej polecaliśmy intencje przyniesione w sercach przez uczestników, wypisane i złożone na ołtarzu. Celebrans podczas homilii wspominał o apostolskiej misji każdego chrześcijanina, który bez względu na wiek i możliwości ma ogromną rolę do spełnienia w Kościele. Nawet jeśli w obliczu wojny, nieszczęść i zła wydaje się, że nic nie możemy zrobić, z Jezusem możemy wszystko. W tym Kardynał Wyszyński jest naszym przewodnikiem i wzorem do naśladowania.

Podczas wygłoszonej konferencji Anna Rastawicka podkreśliła m.in. rolę zawierzenia Maryi, której Prymas Wyszyński zaufał bez granic, której powierzył losy swoje oraz całego narodu. Jest to, dana nam przez Stwórcę, Droga pewna i bezpieczna i – cytując słowa Błogosławionego - „ jeśli jaki program, to Ona”. Przystęp do Maryi, Matki ma każdy grzesznik, jak dziecko do swojej matki, która nie odrzuci nawet tego, kto najbardziej pogubił się w życiu. A od Niej już prosta droga do tego, aby wpaść w objęcia Jezusa i cieszyć się Jego miłością.

 

Uczestnicy mieli możliwość zwiedzić dom, to szczególne miejsce, gdzie bywał Prymas Tysiąclecia, sprawował Eucharystie, głosił rekolekcje, wypoczywał. Tradycyjnie już znalazł się czas na obejrzenie filmu o Błogosławionym, czas na wspólne spotkanie, refleksje, rozmowy.

 

Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w Dniu z Błogosławionym, zapraszamy na kolejne spotkania 28 dnia każdego miesiąca.

 

 

 

 

 

Dzień z Prymasem Tysiąclecia