abcmilosci.pl

Dziedzictwo Stefana kardynała Wyszyńskiego należy do najcenniejszych skarbów chrześcijańskiej kultury Narodu polskiego. Na jego ogromną wartość składa się świadectwo bezwarunkowego szacunku dla człowieka i troski, aby nasze życie było bardziej ludzkie, przeniknięte miłością Boga, pełne ładu, umiejętności przebaczania i zwyciężania wszelkiego zła – dobrem. Ta spuścizna to wybory, osiągnięcia i dążenia, które inspirowały     i scalały różne stany społeczne; to zawierzenie Bogurodzicy danej jako pomoc ku obronie naszego Narodu.

Jako perła dziejowej mądrości uczy nas również dzisiaj zachowywać godność, tożsamość, odwagę i wolność.                Uczy strzec wiary i chrześcijańskiej kultury życia. Każdy z nas może zaczerpnąć  z tego skarbca, z tej jakby prymasowskiej studni ciągle niewyczerpanej. 

Święty Jan Paweł II jako pierwszy świadek w naszej polskiej pamięci podjął dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia mówiąc:

 

„Szczególnym przedmiotem […] medytacji uczyńcie postać niezapomnianego Prymasa, śp. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jego osobę, jego naukę, jego rolę w jakże trudnym okresie naszej historii. To wszystko uczyńcie przedmiotem medytacji i podejmijcie to wielkie i trudne dzieło, dziedzictwo przeszło tysiącletniej historii, na którym on, Kardynał Stefan, Prymas Polski, dobry pasterz, wycisnął trwałe, niezatarte piętno. Niech dzieło to podejmą z największą odpowiedzialnością pasterze Kościoła, niech podejmie je duchowieństwo, kapłani, rodziny zakonne, wierni każdego wieku i każdego zawodu. Niech podejmą je młodzi. Niech podejmie je cały Kościół i cały naród. Każdy na swój sposób, tak jak Bóg i własne sumienie mu wskazuje. Podejmijcie i prowadźcie je ku przyszłości”.

Orędzie Ojca Świętego do Polaków.

                                                                                                                                                    Watykan,       28.05.1981

 

 

Timete Deum

 

1. Mów mało – żyj bez hałasu – cisza.

2. Czyń wiele, lecz bez gorączki, spokojnie.

3. Pracuj systematycznie.

4. Unikaj marzycielstwa – nie myśl o przyszłości, to rzecz Boga.

5. Nie trać czasu, gdyż on do ciebie nie należy: życie jest celowe, a więc i każda w nim chwila.

6. We wszystkim wzbudzaj dobre intencje.

7. Módl się często wśród pracy

– beze Mnie nic nie możecie uczynić.

8. Szanuj każdego, gdyż jesteś odeń gorszy: Bóg pysznym się sprzeciwia.

9. Wszelką mocą strzeż swego serca, ponieważ z niego wypływa życie.

10. Miłosierdzie Boże na wieki wyśpiewywał będę.

ABC Społecznej Krucjaty Miłości

 

1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata (siostrę).

2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.

3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.

7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.

8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.

9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Fundacja "Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego"

ul. Marsa 61,

04-242 Warszawa

fundacja@abcmilosci.pl      

www. abcmilosci.pl

WIĘCEJ

Zapraszamy do współpracy.

Oferty i pomysły można zgłaszać, pisząc na adres mailowy: fundacja@abcmilosci.pl

 

Edukacja

i wychowanie

WIĘCEJ

Współpracujemy ze szkołami i placówkami wychowawczymi

Współpraca

WIĘCEJ

Polecamy grę edukacyjną planszową opartą na Społecznej Krucjacie Miłości

Prymasa Tysiąclecia

Gra planszowa

WIĘCEJ

Przybliżamy osobę i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Nasz Patron

 NASZE DZIAŁANIA

CELE

Zapraszamy do wspierania naszych inicjatyw.

 

ZADANIA

 

Realizujemy projekty oparte

na nauczaniu społecznym

Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

DZIAŁANIE

Zmieniamy świat na lepsze.

Służy nam pomocą

Prymas Wyszyński

- swoją mądrością

i nauczaniem.

ZMIENIAMY ŚWIAT

POMOC

Zgodnie z zamysłem Prymasa Tysiąclecia staramy się wprowadzać w życie

zasady Miłości społecznej, którą głosił.

MIŁOŚĆ SPOŁECZNA

 

 

DOTACJA

ABC MIŁOŚCI