abcmilosci.pl

Fundacja "Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego"

ul. Marsa 61, 04-242 Warszawa

fundacja@abcmilosci.pl      

www. abcmilosci.pl

Darowizna

Różaniec

Z modlitwą

o beaty-

fikację Prymasa Wyszyńskiego.

Świeca

Z serduszkiem

i myślą Prymasa Wyszyńskiego

o miłości.

Dzieciątko Jezus

Na odwrocie żłóbka

myśl bożonarodzeniowa Prymasa Wyszyńskiego.

Odbierz upominek

 

Dla darczyńców, którzy wpłacili darowiznę na cele statutowe Fundacji w kwocie od 20 zł mamy upominki.

Wystarczy w tytule wpłaty wpisać "cele statutowe upominek"

oraz nazwę upominku (poniżej).

 

Można także poinformować nas o wpłacie i wybranym upominku mailowo na adres fundacja@abcmilosci.pl

 

Dotacja

FUNDACJA DZIEDZICTWO

STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

 

UL. MARSA 61, 04-242 WARSZAWA

 

BANK PKO 

Nr konta: PKO SA 35 1240 6218 1111 0000 4609 1682

DOTACJA

 

Darowiznę na CELE STATUTOWE Fundacji można wpłacić na konto poniżej.

Kwotę w wysokości nie większej niż 6 % dochodu można uwzględnić w rozliczeniach podatkowych 

z tytułu darowizny na cele kultu religijnego.

Prosimy o Twoje wsparcie!