abcmilosci.pl

09 stycznia 2020

Fundacja Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego planuje ponowne wydanie gry planszowej. Obecnie mamy już niewielką liczbę egzemplarzy. Ze względu na duże zainteresowanie grą "ABC Miłości" chcemy, aby była dostępna dla wszystkich. Wydanie gry można wesprzeć dowolną kwotą darowizny na konto fundacji. Prosimy o wsparcie. Informacje: fundacja@abcmilosci.pl                                               www.abcmilosci.pl

Nr konta: PKO SA 35 1240 6218 1111 0000 4609 1682

Gra ABC Miłości