abcmilosci.pl

14 września 2020

Konkurs dla dzieci w wieku 9-15 lat

 

Kardynał Stefan Wyszyński był więziony przez 3 lata. Ten czas zamknięcia był niezwykle trudny, ale i bardzo owocny dla niego i Kościoła.

 

Wróć do wydarzeń sprzed 67 lat i wyobraź sobie, że  Ksiądz Prymas właśnie jest w więzieniu. Napisz do niego list. O czym chciałbyś mu opowiedzieć? Może o coś zapytać? A może pocieszyć? Wszystko, co podyktują Ci myśli i serce będzie bardzo ważne.

Do dzieła! Liczy się czas!

Dzień uwięzienia to 25 września. Do tego dnia czekamy na Twój list.

 

Wszystkie listy napisane ręcznie, adresowane do Prymasa Wyszyńskiego, prosimy po zeskanowaniu przesłać mailowo do Fundacji Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego do 25 września 2020 r. 

Autorzy wszystkich listów otrzymają nagrody niespodzianki!

Autor najciekawszego listu otrzyma specjalną nagrodę!

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Fundacja Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego

fundacja@abcmilosci.pl

List do Prymasa Wyszyńskiego