MARS to uroczy, zabytkowy domek na skarpie w dzielnicy Rembertów na warszawskiej Wygodzie. Zbudowany w latach dwudziestych XX wieku, zakupiony w 1957 roku, został pierwszym, macierzystym domem Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, świeckiej wspólnoty osób konsekrowanych, których współzałożycielem i ojcem duchowym był bł. kard. Stefan Wyszyński. Nazwa pochodzi od nazwy ulicy Marsa i taka nazwa widnieje w pismach Kard. Wyszyńskiego i tradycji wspólnoty.
Dom jest miejscem, w którym w latach 1957-1969 często bywał Ks. Prymas, tutaj głosił Słowo Boże dla wspólnoty Instytutu, tutaj powstało wiele jego duchowych konferencji głoszonych podczas rekolekcji i dni skupienia. Miejsce w dalszym ciągu jest naznaczone obecnością Błogosławionego - kaplica, w której sprawował Najświętszą Ofiarę, a w niej jego osobisty klęcznik, relikwie, wystrój wnętrza jak za czasów jego obecności. Obok, w pokoju Ks. Prymasa - jak przed laty - meble, pamiątki po Ojcu, w stanie niezmienionym. Kontakt z miejscem wprowadza nutę refleksji i zadumy, napełnia pokojem.
Otoczenie domu jest pełne zieleni, stanowi dobry klimat do fizycznego i duchowego odpoczynku.
Na Marsie co miesiąc świętowane są I soboty z Maryją i Prymasem Tysiąclecia, to dzień otwarty dla odwiedzających, a także okazja do osobistej i wspólnej modlitwy. Można odwiedzić to miejsce indywidualnie lub organizując wyjazd grupowy po uprzednim umówieniu z przedstawicielami Fundacji.
Fundacja Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego zgodnie z działalnością statutową wspiera działania Marsa, prowadzi prace na rzecz dostosowania miejsca dla odwiedzających.

abcmilosci.pl

14 września 2020

Konkurs dla dzieci w wieku 9-15 lat

 

Kardynał Stefan Wyszyński był więziony przez 3 lata. Ten czas zamknięcia był niezwykle trudny, ale i bardzo owocny dla niego i Kościoła.

 

Wróć do wydarzeń sprzed 67 lat i wyobraź sobie, że  Ksiądz Prymas właśnie jest w więzieniu. Napisz do niego list. O czym chciałbyś mu opowiedzieć? Może o coś zapytać? A może pocieszyć? Wszystko, co podyktują Ci myśli i serce będzie bardzo ważne.

Do dzieła! Liczy się czas!

Dzień uwięzienia to 25 września. Do tego dnia czekamy na Twój list.

 

Wszystkie listy napisane ręcznie, adresowane do Prymasa Wyszyńskiego, prosimy po zeskanowaniu przesłać mailowo do Fundacji Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego do 25 września 2020 r. 

Autorzy wszystkich listów otrzymają nagrody niespodzianki!

Autor najciekawszego listu otrzyma specjalną nagrodę!

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Fundacja Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego

fundacja@abcmilosci.pl

List do Prymasa Wyszyńskiego