O miłości w Radio Dzieciom

Duch Święty uczy nas miłości. Miłość społeczna rozumiana jako troska o innych to zasada życia na co dzień wkrótce błogosławionego Prymasa Tysiąclecia.

Posłuchajmy audycji na temat miłości w kontekście "ABC Społecznej Krucjaty Miłości" Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zachęcajmy siebie nawzajem do poznawania jego dobrych rad i wcielania w codzienne życie.

 

https://www.polskieradio.pl/18/5210/Artykul/2523834,Gra-edukacyjna-ABC-milosci?fbclid=IwAR3oQdPmX1c2j7iUjRaDsIl1v3BPPqKUfEs13CSG_PX5MV0K7Bhd_tlIZp4

 

 

04 czerwca 2020

abcmilosci.pl