MARS to uroczy, zabytkowy domek na skarpie w dzielnicy Rembertów na warszawskiej Wygodzie. Zbudowany w latach dwudziestych XX wieku, zakupiony w 1957 roku, został pierwszym, macierzystym domem Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, świeckiej wspólnoty osób konsekrowanych, których współzałożycielem i ojcem duchowym był bł. kard. Stefan Wyszyński. Nazwa pochodzi od nazwy ulicy Marsa i taka nazwa widnieje w pismach Kard. Wyszyńskiego i tradycji wspólnoty.
Dom jest miejscem, w którym w latach 1957-1969 często bywał Ks. Prymas, tutaj głosił Słowo Boże dla wspólnoty Instytutu, tutaj powstało wiele jego duchowych konferencji głoszonych podczas rekolekcji i dni skupienia. Miejsce w dalszym ciągu jest naznaczone obecnością Błogosławionego - kaplica, w której sprawował Najświętszą Ofiarę, a w niej jego osobisty klęcznik, relikwie, wystrój wnętrza jak za czasów jego obecności. Obok, w pokoju Ks. Prymasa - jak przed laty - meble, pamiątki po Ojcu, w stanie niezmienionym. Kontakt z miejscem wprowadza nutę refleksji i zadumy, napełnia pokojem.
Otoczenie domu jest pełne zieleni, stanowi dobry klimat do fizycznego i duchowego odpoczynku.
Na Marsie co miesiąc świętowane są I soboty z Maryją i Prymasem Tysiąclecia, to dzień otwarty dla odwiedzających, a także okazja do osobistej i wspólnej modlitwy. Można odwiedzić to miejsce indywidualnie lub organizując wyjazd grupowy po uprzednim umówieniu z przedstawicielami Fundacji.
Fundacja Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego zgodnie z działalnością statutową wspiera działania Marsa, prowadzi prace na rzecz dostosowania miejsca dla odwiedzających.

abcmilosci.pl

22 sierpnia 2023

W I sobotę sierpnia 2023 powitaliśmy nowy wizerunek bł. kard. Stefana Wyszyńskiego w marsowej kaplicy. 

Wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzieła materialnie oraz modlitwą serdecznie dziękujemy i zapraszamy do odwiedzania domu dziedzictwa Prymasa Wyszyńskiego w I soboty miesiąca lub w innych terminach (dodatkowe dni odwiedzin po uprzednim ustaleniu mailowym lub telefonicznym).

Pragniemy również poinformować, że przy wsparciu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej rozpoczęliśmy realizację programu "Adaptacja i modernizacja domu dziedzictwa Prymasa Wyszyńskiego". Program zakłada zmiany w budynku i otoczeniu służące dostosowaniu domu do potrzeb odwiedzających. Obejmuje budowę brakującej części ogrodzenia wokół posesji, zniszczonego podczas budowy wiaduktu Żołnierska-Marsa. Ale to tylko cześć planowanych zmian. Kolejny plan to stworzenie projektu zagospodarowania całego terenu i uporządkowanie go, budowę ścieżek spacerowych, miejsca do odpoczynku w ogrodzie. To także plan zmian w najbliższym otoczeniu "Marsa", budowa zniszczonych schodów na skarpie, nawierzchni otaczającej budynek, a wewnątrz budowa toalet oraz wymiana części okien. Co uda się nam zrealizować? - zobaczymy. Jesteśmy dobrej myśli, że jak najwięcej. Liczymy również na pomoc specjalistów, doradców.

 

 

Obraz Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego i nowy projekt Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej