Piękne listy dzieci do Prymasa Tysiąclecia

Pierwsza część listów do Prymasa Wyszyńskiego napisanych przez uczestników naszego konkursu, czyli dzieci w wieku 9-15 lat, została opublikowana na stronie internetowej Fundacji:

https://www.abcmilosci.pl/konkurs  

Kolejność publikacji jest przypadkowa, w takim porządku, w jakim zostają przygotowywane do publikacji. Listy są piękne, wartościowe merytorycznie i serdeczne. Zdają się zaprzeczać twierdzeniom, jakoby obecne pokolenie młodych zupełnie nie znało osoby Prymasa Tysiąclecia. Z pewnością wiele w sferze progagowania jego nauczania mamy jeszcze do zrobienia. Zachęcamy wszystkich, którym nie jest to obojetne, aby przybliżali postać Ks. Prymasa młodzieży. A my cieszymy się z naszych laureatów - wszystkich bez wyjątku. Wszyscy napisali piękne listy i zostali nagrodzeni skromnymi upominkami, a niektórzy wyróżnieni.

Bardzo dziękujemy Wam, drogie dzieci, za udział w konkursie.

Kolejna partia listów zostanie umieszczona wkrótce.

14 stycznia 2021

abcmilosci.pl