MARS to uroczy, zabytkowy domek na skarpie w dzielnicy Rembertów na warszawskiej Wygodzie. Zbudowany w latach dwudziestych XX wieku, zakupiony w 1957 roku, został pierwszym, macierzystym domem Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, świeckiej wspólnoty osób konsekrowanych, których współzałożycielem i ojcem duchowym był bł. kard. Stefan Wyszyński. Nazwa pochodzi od nazwy ulicy Marsa i taka nazwa widnieje w pismach Kard. Wyszyńskiego i tradycji wspólnoty.
Dom jest miejscem, w którym w latach 1957-1969 często bywał Ks. Prymas, tutaj głosił Słowo Boże dla wspólnoty Instytutu, tutaj powstało wiele jego duchowych konferencji głoszonych podczas rekolekcji i dni skupienia. Miejsce w dalszym ciągu jest naznaczone obecnością Błogosławionego - kaplica, w której sprawował Najświętszą Ofiarę, a w niej jego osobisty klęcznik, relikwie, wystrój wnętrza jak za czasów jego obecności. Obok, w pokoju Ks. Prymasa - jak przed laty - meble, pamiątki po Ojcu, w stanie niezmienionym. Kontakt z miejscem wprowadza nutę refleksji i zadumy, napełnia pokojem.
Otoczenie domu jest pełne zieleni, stanowi dobry klimat do fizycznego i duchowego odpoczynku.
Na Marsie co miesiąc świętowane są I soboty z Maryją i Prymasem Tysiąclecia, to dzień otwarty dla odwiedzających, a także okazja do osobistej i wspólnej modlitwy. Można odwiedzić to miejsce indywidualnie lub organizując wyjazd grupowy po uprzednim umówieniu z przedstawicielami Fundacji.
Fundacja Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego zgodnie z działalnością statutową wspiera działania Marsa, prowadzi prace na rzecz dostosowania miejsca dla odwiedzających.

abcmilosci.pl

14 stycznia 2021

Pierwsza część listów do Prymasa Wyszyńskiego napisanych przez uczestników naszego konkursu, czyli dzieci w wieku 9-15 lat, została opublikowana na stronie internetowej Fundacji:

https://www.abcmilosci.pl/konkurs  

Kolejność publikacji jest przypadkowa, w takim porządku, w jakim zostają przygotowywane do publikacji. Listy są piękne, wartościowe merytorycznie i serdeczne. Zdają się zaprzeczać twierdzeniom, jakoby obecne pokolenie młodych zupełnie nie znało osoby Prymasa Tysiąclecia. Z pewnością wiele w sferze progagowania jego nauczania mamy jeszcze do zrobienia. Zachęcamy wszystkich, którym nie jest to obojetne, aby przybliżali postać Ks. Prymasa młodzieży. A my cieszymy się z naszych laureatów - wszystkich bez wyjątku. Wszyscy napisali piękne listy i zostali nagrodzeni skromnymi upominkami, a niektórzy wyróżnieni.

Bardzo dziękujemy Wam, drogie dzieci, za udział w konkursie.

Kolejna partia listów zostanie umieszczona wkrótce.

Piękne listy dzieci do Prymasa Tysiąclecia