MARS to uroczy, zabytkowy domek na skarpie w dzielnicy Rembertów na warszawskiej Wygodzie. Zbudowany w latach dwudziestych XX wieku, zakupiony w 1957 roku, został pierwszym, macierzystym domem Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, świeckiej wspólnoty osób konsekrowanych, których współzałożycielem i ojcem duchowym był bł. kard. Stefan Wyszyński. Nazwa pochodzi od nazwy ulicy Marsa i taka nazwa widnieje w pismach Kard. Wyszyńskiego i tradycji wspólnoty.
Dom jest miejscem, w którym w latach 1957-1969 często bywał Ks. Prymas, tutaj głosił Słowo Boże dla wspólnoty Instytutu, tutaj powstało wiele jego duchowych konferencji głoszonych podczas rekolekcji i dni skupienia. Miejsce w dalszym ciągu jest naznaczone obecnością Błogosławionego - kaplica, w której sprawował Najświętszą Ofiarę, a w niej jego osobisty klęcznik, relikwie, wystrój wnętrza jak za czasów jego obecności. Obok, w pokoju Ks. Prymasa - jak przed laty - meble, pamiątki po Ojcu, w stanie niezmienionym. Kontakt z miejscem wprowadza nutę refleksji i zadumy, napełnia pokojem.
Otoczenie domu jest pełne zieleni, stanowi dobry klimat do fizycznego i duchowego odpoczynku.
Na Marsie co miesiąc świętowane są I soboty z Maryją i Prymasem Tysiąclecia, to dzień otwarty dla odwiedzających, a także okazja do osobistej i wspólnej modlitwy. Można odwiedzić to miejsce indywidualnie lub organizując wyjazd grupowy po uprzednim umówieniu z przedstawicielami Fundacji.
Fundacja Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego zgodnie z działalnością statutową wspiera działania Marsa, prowadzi prace na rzecz dostosowania miejsca dla odwiedzających.

abcmilosci.pl

24 stycznia 2022

Zakładany cel Fundacji - zorganizowanie Sali Spotkań w domu Instytutu Prymasa Wyszyńskiego - został osiągnięty. Powstała sala spotkań, która będzie służyć organizowaniu spotkań dla grup dzieci, młodzieży, dorosłych; także osobom indywidualnym, pragnącym zaczerpnąć ze skarbnicy nauczania Księdza Prymasa. W ten sposób będziemy rozpowszechniać wiedzę o Prymasie Tysiąclecia i jego nauczanie nowoczesnymi metodami edukacyjnymi w tym szczególnym miejscu, w którym bywał Kardynał Wyszyński. Otoczenie budynku będzie służyło odwiedzającym jako miejsce odpoczynku i osobistej refleksji.

 

W domu Instytutu Prymasa Wyszyńskiego przy ul. Marsa w Warszawie z inicjatywy działającej Fundacji "Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego" przy wsparciu finansowym Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej Im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny – Edycja 2021 Program Wolność po Polsku powstała nowoczesna Sala Spotkań. Projekt zakładał przygotowanie sali służącej do organizowania spotkań grup dzieci, młodzieży i dorosłych, umożliwienie korzystania z dostępnej literatury (książki autorstwa Prymasa Wyszyńskiego oraz dotyczące jego osoby i nauczania), a także wyposażenie sali do wykorzystania na czytelnię, miejsce do prowadzenia warsztatów w małych grupach i konferencje. Wszystkie te działania zostały wykonane. Sala jest doskonałym miejscem na spotkania, wkrótce będzie możliwość korzystania z czytelni. To miejsce spotkań dla ok. 30-osobowych grup szkolnych i parafialnych, kapłanów, katechetów oraz wszystkich zainteresowanych osobą Prymasa Tysiąclecia. Zapewniamy możliwość pracy grupowej, wyświetlania filmów, korzystania z czytelni książek, szczególnie związanych z osobą błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Będą odbywać się w nim spotkania o kardynale Wyszyńskim, konferencje, rozmowy ze świadkami jego życia, zajęcia warsztatowe oparte na nauczaniu Prymasa Tysiąclecia i inne wydarzenia według zapotrzebowania i pomysłów organizatorów. To również szczególne miejsce na odpoczynek, skupienie i indywidualne rekolekcje. Wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z pobytu w tym miejscu zapraszamy do kontaktu mailowego: fundacja@abcmilosci.pl

 

 

 

 

 

 

Powstała Sala Spotkań