abcmilosci.pl

21 stycznia 2020

18 stycznia 2020 w domu Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu  bierzmowania z Anną Rastawicką, bliską współpracownicą kard. Wyszyńskiego.

Młodzież wraz z opiekunami przyjechała ze Stanisławowa i uczestniczyła we Mszy św. celebrowanej przez ks. Eugeniusza, jednego z duszpasterzy Ruchu Pomocników Matki Kościoła. W homilii m.in. podkreślał on wielkie znaczenie więzi z Bogiem dla młodego człowieka i potrzebę poszukiwania osobistego kontaktu z Nim. Podając za przykład świętych, szczególnie Jana Pawła II,  proponował odnalezienie własnej modlitwy do Ducha Świętego i wierność jej każdego dnia, aby w ten sposób zapraszać Pana Boga do wszystkich spraw codzienności.

Anna Rastawicka podzieliła się z młodzieżą swoim doświadczeniem pracy przy boku przyszłego błogosławionego kard. Wyszyńskiego. Wspominała interesujące wydarzenia z życia Prymasa Tysiąclecia, sięgała do jego nauczania przekazywanego dzieciom i młodzieży, odpowiadała na pytania zainteresowanych. Z macierzyńską troską mówiła o trudnościach młodzieży i sposobach radzenia sobie z brakiem zrozumienia w szkole, w rodzinie, akceptacji wśród rówieśników, co staje się nieraz źródłem poważnych problemów nastolatków. Równocześnie zachęcała do rzetelności w codziennych obowiązkach, pomocy rodzicom, uczciwości i dobroci względem innych. Zadając sobie pytanie, co w takich sytuacjach radziłby młodzieży Prymas Tysiąclecia, starała się przypominać jego sugestie dla młodego pokolenia.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Fundacji Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego, którzy przekazali młodzieży drobne materiały o kard. Wyszyńskim, a opiekunom grup i chłopcom, którzy przyczynili się do uświetnienia spotkania (grając kolędy na trąbkach) nagrody w postaci książek i gier planszowych.

 

Duszpasterzy i opiekunów grup młodzieży  przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, którzy chcieliby zorganizować podobne spotkanie z Anną Rastawicką, świadkiem życia Stefana kard. Wyszyńskiego, zapraszamy do kontaktu mailowego z Fundacją Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego: fundacja@abcmilosci.pl

MW

 

Spotkanie dla młodzieży