MARS to uroczy, zabytkowy domek na skarpie w dzielnicy Rembertów na warszawskiej Wygodzie. Zbudowany w latach dwudziestych XX wieku, zakupiony w 1957 roku, został pierwszym, macierzystym domem Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, świeckiej wspólnoty osób konsekrowanych, których współzałożycielem i ojcem duchowym był bł. kard. Stefan Wyszyński. Nazwa pochodzi od nazwy ulicy Marsa i taka nazwa widnieje w pismach Kard. Wyszyńskiego i tradycji wspólnoty.
Dom jest miejscem, w którym w latach 1957-1969 często bywał Ks. Prymas, tutaj głosił Słowo Boże dla wspólnoty Instytutu, tutaj powstało wiele jego duchowych konferencji głoszonych podczas rekolekcji i dni skupienia. Miejsce w dalszym ciągu jest naznaczone obecnością Błogosławionego - kaplica, w której sprawował Najświętszą Ofiarę, a w niej jego osobisty klęcznik, relikwie, wystrój wnętrza jak za czasów jego obecności. Obok, w pokoju Ks. Prymasa - jak przed laty - meble, pamiątki po Ojcu, w stanie niezmienionym. Kontakt z miejscem wprowadza nutę refleksji i zadumy, napełnia pokojem.
Otoczenie domu jest pełne zieleni, stanowi dobry klimat do fizycznego i duchowego odpoczynku.
Na Marsie co miesiąc świętowane są I soboty z Maryją i Prymasem Tysiąclecia, to dzień otwarty dla odwiedzających, a także okazja do osobistej i wspólnej modlitwy. Można odwiedzić to miejsce indywidualnie lub organizując wyjazd grupowy po uprzednim umówieniu z przedstawicielami Fundacji.
Fundacja Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego zgodnie z działalnością statutową wspiera działania Marsa, prowadzi prace na rzecz dostosowania miejsca dla odwiedzających.

abcmilosci.pl

30 września 2022

Siedziba Fundacji "Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego" mieści się w domu Instytutu Prymasa Wyszyńskiego przy ul. Marsa 61 w Warszawie. W tym miejscu, w którym często przebywał Ksiądz Prymas, przygotowała salę spotkań, a obecnie bierze udział w organizowaniu Dni z Błogosławionym 28 dnia każdego miesiąca. Ponieważ kult Prymasa Wyszyńskiego w tym domu się rozszerza i coraz więcej osób korzysta z tego miejsca modlitwy i duchowych spotkań, chcemy przybliżać jego osobę także poprzez jego obraz, wizerunek. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy zechcieliby wspomóc dzieło powstania takiego obrazu w naszej kaplicy. Darowiznę na obraz można wpłacić na nasze konto:

Fundacja Dziedzictwo

Stefana Kardynała Wyszyńskiego

ul. Marsa 61

04-242 Warszawa

Nr konta: PKO SA 35 1240 6218 1111 0000 4609 1682

tytułem: obraz 

Dla naszych darczyńców mamy upominki – m.in. teksty Rozważań różańcowych, drewniane breloczki do kluczy z wizerunkiem Księdza Prymasa i różańce.


Darowizna

 

Wizerunek Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego