MARS to uroczy, zabytkowy domek na skarpie w dzielnicy Rembertów na warszawskiej Wygodzie. Zbudowany w latach dwudziestych XX wieku, zakupiony w 1957 roku, został pierwszym, macierzystym domem Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, świeckiej wspólnoty osób konsekrowanych, których współzałożycielem i ojcem duchowym był bł. kard. Stefan Wyszyński. Nazwa pochodzi od nazwy ulicy Marsa i taka nazwa widnieje w pismach Kard. Wyszyńskiego i tradycji wspólnoty.
Dom jest miejscem, w którym w latach 1957-1969 często bywał Ks. Prymas, tutaj głosił Słowo Boże dla wspólnoty Instytutu, tutaj powstało wiele jego duchowych konferencji głoszonych podczas rekolekcji i dni skupienia. Miejsce w dalszym ciągu jest naznaczone obecnością Błogosławionego - kaplica, w której sprawował Najświętszą Ofiarę, a w niej jego osobisty klęcznik, relikwie, wystrój wnętrza jak za czasów jego obecności. Obok, w pokoju Ks. Prymasa - jak przed laty - meble, pamiątki po Ojcu, w stanie niezmienionym. Kontakt z miejscem wprowadza nutę refleksji i zadumy, napełnia pokojem.
Otoczenie domu jest pełne zieleni, stanowi dobry klimat do fizycznego i duchowego odpoczynku.
Na Marsie co miesiąc świętowane są I soboty z Maryją i Prymasem Tysiąclecia, to dzień otwarty dla odwiedzających, a także okazja do osobistej i wspólnej modlitwy. Można odwiedzić to miejsce indywidualnie lub organizując wyjazd grupowy po uprzednim umówieniu z przedstawicielami Fundacji.
Fundacja Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego zgodnie z działalnością statutową wspiera działania Marsa, prowadzi prace na rzecz dostosowania miejsca dla odwiedzających.

abcmilosci.pl

05 stycznia 2023

Fundacja "Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego" zbiera darowizny na obraz Bł. Kard. Wyszyńskiego do kaplicy domu Instytutu Prymasa Wyszyńskiego przy ul. Marsa w Warszawie, miejsca uświęconego jego obecnością. 

Do zakończenia prac, w tym remont ściany, na której powiesimy obraz do kultu Ks. Prymasa, brakuje ok. 5000 zł.

Dziękujemy osobom, które już wsparły nasze działania.

Wszystkich, którzy zechcieliby wspomóc to dzieło darowizną prosimy o wpłaty na konto fundacji: 

Fundacja Dziedzictwo

Stefana Kardynała Wyszyńskiego

ul. Marsa 61

04-242 Warszawa

Nr konta: PKO SA 35 1240 6218 1111 0000 4609 1682

tytułem: obraz 

 

Zbieramy na obraz Ks. Prymasa