abcmilosci.pl

05 stycznia 2023

Fundacja "Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego" zbiera darowizny na obraz Bł. Kard. Wyszyńskiego do kaplicy domu Instytutu Prymasa Wyszyńskiego przy ul. Marsa w Warszawie, miejsca uświęconego jego obecnością. 

Do zakończenia prac, w tym remont ściany, na której powiesimy obraz do kultu Ks. Prymasa, brakuje ok. 5000 zł.

Dziękujemy osobom, które już wsparły nasze działania.

Wszystkich, którzy zechcieliby wspomóc to dzieło darowizną prosimy o wpłaty na konto fundacji: 

Fundacja Dziedzictwo

Stefana Kardynała Wyszyńskiego

ul. Marsa 61

04-242 Warszawa

Nr konta: PKO SA 35 1240 6218 1111 0000 4609 1682

tytułem: obraz 

 

Zbieramy na obraz Ks. Prymasa